Proje Özeti

STEMS Projesi artan mülteci sayıları ve çok kültürlülüğün küresel eğitimde yarattığı değişimleri yönetebilme ihtiyacından doğmuştur.

Bu proje ile amaçlananlar:

  • Mültecilik geçmişi olan ya da olmayan öğrenciler arasındaki akademik başarı farkını azaltmaya öncülük etmek ve daha kapsayıcı bir eğitim sistemine teşvik etmek.
  • Toplum desteğinin sürece dahil edilmesi yoluyla mülteci / göçmen öğrencilerin entegrasyonunu güçlendirmek.
  • Velilerin sürece dahil edilmesi ve mentörlük yardımıyla yenilikçi bir adaptasyon ve entegrasyon süreci yaratmak.
  • Öğretmenlerin çokkültürlülük, çokdillilik, farklılıkların yönetimi, kültürlerarası pedagoji alanlarındaki becerilerini geliştirmek.
  • Yine öğretmenlerin faydalanabilmesi için etkileşime dayalı online bir paylaşım platformunun kurulması.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Salamanca Üniversitesi ve Friedrich-Alexander Universitat kurumlarının yapacakları araştırma ve çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu ortaya çıkacak olan Analiz Raporu, Öğretmen Rehber Kitabı, Online Platform ve özel dil desteğine dayalı Mentörlük ve velilerin dahil edilmesiyle oluşturulan Öğrenci Entegrasyon Programı dört pilot okulda uygulanacaktır.

Proje Ortakları

Organizasyon
1 BURSA MEM
Bursa Provincial Directorate of National Education www.bursa.meb.gov.tr
2 Universidad de Salamanca GRIAL https://grial.usal.es/
3 Giessen – Vogelsbergkreis www.schulamt-giessen.hessen.de
4 Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum www.cb.szczecin.pl
5 IES Ruiz de Alda
http://www.iesruizdealda.com/
6 Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Ortaokulu http://mihrapliihl.meb.k12.tr/
7 Torre dei Giovani
https://torredeigiovani.eu/