Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Projenin başlangıcından bu yana, projenin faaliyetleri ve sonuçları çeşitli yollarla açıklanmıştır. Bu amaçla STEMS projesi ile ilgili toplantılar yaptık ve broşürler hazırladık.

Salamanca Üniversitesi, projemizin ilk fikri çıktısı olan Durum ve İhtiyaç Analizi’nde elde edilen bulguları uluslararası bir konferansta sundu ve bu bulgular akademik bir makale olarak yayınlandı (Makalede Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de imzası bulunmaktadır).
Aynı şekilde, Salamanca Üniversitesi projenin fikri çıktısını (Durum ve İhtiyaç Analizi) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yüksek lisans derecesi alan 100 öğretmene sundu.
IES Ruiz de Alda Ortaokulu, göçmen öğrencilere eğitim veren 54 öğretmene proje ve projenin fikri çıktıları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplamda, Çoğaltıcı Etkinlikler sayesinde 248 kişiye projeyi yüz yüze tanıttık. Bunun dışında tüm proje ortakları Çoğaltıcı Etkinlikler gerçekleştirdi. Projemiz, web sitesi ve Facebook aracılığıyla faaliyetleri hakkında kamuoyunu aktif olarak bilgilendirmiştir. Twitter yine bu amaçla kullandığımız kanallardan biri olmuştur.

Akademik makaleyi indirmek için aşağıya tıklayın.

Inclusion of the students in schools with an intercultural profile

Projenin Çoğaltıcı Etkinlikleri

5 farklı proje ortağı ülkesinde düzenlenen Çoğaltıcı Etkinlikler, Fikri Çıktı1 ve 2 – İhtiyaç Durum Analizi ve Öğretmen Rehberinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Bursa’da gerçekleştirilen Çoğaltıcı Etkinlik dışındaki tüm çoğaltıcı etkinlikler üçüncü çıktı olan SIP’de çalışmak isteyen gönüllüleri bulmak amacıyla düzenlendi. Tüm çıktıların elde edilmesinin ardından Bursa’daki Çoğaltıcı Etkinlik gerçekleştirildi.
Tüm proje ortakları, Çoğaltıcı Etkinliklere göçmen öğrencilerin entegrasyonuyla ilgilenen okulları ve kuruluşları davet etmeye özen gösterdi.

Hedef gruplara email (kamu internet sitelerinde yayınlanan okullar listesine göre hazırlanmış), çevrimiçi reklam (ortak kurumların internet siteleri, sosyal medya) ve projeye katılmaları için hazırlanan resmi yazılarla ulaşıldı. Böylece çok sayıda öğretmen, ofis çalışanı ve kurum yöneticisine ulaşıldı. Ayrıca, psikolojik-pedagojik danışma merkezlerine ve sivil toplum kuruluşlarına projenin kısa bir sunumunu yapmak üzere basılı davetiyeler verildi.
Beş proje ortağı kurumda beş farklı etkinlik düzenlendi.

      

Etkinlikler esnasında katılımcılara projemizin bağlamını ve bugüne kadar yapılanlarla projenin son hali arasındaki bağlantıyı göstermeye çalıştık. Mentorluk sistemini öğretmenler ve öğrenciler için destekleyici psikolojik ve metodolojik bir araç olarak sunmak, okulları ve STK’ları bu çalışmaya katılmaya teşvik etmek istedik.
Konuklarımız arasında, yerel eğitim kurumları yetkilileri de vardı. Projemizin arka planı ve Avrupa’daki göçmenlere genel bakış açımızla başlayarak etkinliğimizi gerçekleştirdik. Etkili entegrasyon sürecinde kurumların görevlerinin neler olduğunu ve entegrasyon sürecindeki engelleri ortaya koymaya çalıştık.

 

Ayrıca, katılımcılara yeni bir yerde yeni bir hayata başlamaya çalışan göçmen aile üyelerinin ne hissettiğini, endişelerini, inisiyatiflerimize ve desteğimize nasıl tepki verebileceklerini anlatmayı amaçladık. Göçmenlere yardımcı olmak için Çevrimiçi Aracı nasıl kullanacağımızı gösterdik.
Projedeki iki ana çıktının tanıtılmasının ardından, projenin nihai çıktısı olan Öğrenci Entegrasyon Programının bir parçası olarak mentorluk çalışmasını tanıttık. Ardından bir soru-cevap oturumu düzenledik.
Katılımcılar hem proje hakkındaki düşüncelerini belirttiler hem de STEMS gibi başarılı bir proje başvurusu yapabilmek için çeşitli sorular sordular.