Öğretmen Eğitimi 2 – Giessen/ALMANYA

Projemizin son öğretmen eğitimi programı 26-31 Ağustos 2018 tarihlerinde Almanya’nın yoğun göç alan Giessen şehrinde düzenlendi. Ağırlıklı olarak göçmen öğrencilerin eğitim aldığı meslek okulu WSO’da gerçekleştirilen programda göçmen öğrencilere yönelik gönüllülük faaliyetleri üzerine çalışıldı. Giessen’de gerçekleştirilen gönüllü mentorluk örnekleri incelendi. Bunun yanında çevrimiçi araç geliştirme çalışmaları yapıldı ve proje yaygınlaştırma etkinlikleri üzerine konuşuldu.