Öğretmen Eğitimi 1 – Salamanca/İSPANYA

STEMS_The Team

STEMS Projesinin temel amaçlarından biri, öğretmenlere destek vererek öğretmen mesleğini geliştirmektir.STEMS, mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler gibi çeşitlendirilmiş öğrenci gruplarını ve ayrıca hem göçmen kökenli hem de göçmen öğrencilerin öğretmenlerini desteklemektedir.

Salamanca Üniversitesi Durum / İhtiyaç Analizi’ni yaptıktan sonra, raporu dikkate alarak öğretmen eğitimi hazırladılar. Ortak okullardan öğretmenler ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibi (aynı zamanda öğretmenler)
bu eğitimi aldı.

Bu eğitime katılarak katılımcılar;
* Göçmen öğrencileri sınıfa tamamen katılmaya motive eden, sınıfla bütünlüğünü artıran, erken okul terkini azaltan etkinlikleri tecrübe ettiler
* Kendine güvenli ve hazırlıklı hissederek çok kültürlü sınıfları gözlemlemek ve onlarla yakınlaşmak için yeni  araçlar edindiler
kültürlerarasılıkla karşılaştıklarında,
* Farklı ülkelerden diğer öğretmenlerle birlikte fikir,metodoloji, araç ve uygulamaları paylaşmak için uygulamalı atölye çalışmalarına katıldılar

* okula entegrasyonu teşvik etmek ve yabancı veya okulu bırakmış öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek için öğretim yöntemleri geliştirdiler.

Bu eğitim Çıktı 2’nin temelini oluşturacaktır –

Öğretmen Rehberi /Çevrimiçi Araç

Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Projenin başlangıcından bu yana, projenin faaliyetleri ve sonuçları çeşitli yollarla açıklanmıştır. Bu amaçla STEMS projesi ile ilgili toplantılar yaptık ve broşürler hazırladık.

Salamanca Üniversitesi, projemizin ilk fikri çıktısı olan Durum ve İhtiyaç Analizi’nde elde edilen bulguları uluslararası bir konferansta sundu ve bu bulgular akademik bir makale olarak yayınlandı (Makalede Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de imzası bulunmaktadır).
Aynı şekilde, Salamanca Üniversitesi projenin fikri çıktısını (Durum ve İhtiyaç Analizi) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yüksek lisans derecesi alan 100 öğretmene sundu.
IES Ruiz de Alda Ortaokulu, göçmen öğrencilere eğitim veren 54 öğretmene proje ve projenin fikri çıktıları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplamda, Çoğaltıcı Etkinlikler sayesinde 248 kişiye projeyi yüz yüze tanıttık. Bunun dışında tüm proje ortakları Çoğaltıcı Etkinlikler gerçekleştirdi. Projemiz, web sitesi ve Facebook aracılığıyla faaliyetleri hakkında kamuoyunu aktif olarak bilgilendirmiştir. Twitter yine bu amaçla kullandığımız kanallardan biri olmuştur.

Akademik makaleyi indirmek için aşağıya tıklayın.

Inclusion of the students in schools with an intercultural profile

Projenin Çoğaltıcı Etkinlikleri

5 farklı proje ortağı ülkesinde düzenlenen Çoğaltıcı Etkinlikler, Fikri Çıktı1 ve 2 – İhtiyaç Durum Analizi ve Öğretmen Rehberinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Bursa’da gerçekleştirilen Çoğaltıcı Etkinlik dışındaki tüm çoğaltıcı etkinlikler üçüncü çıktı olan SIP’de çalışmak isteyen gönüllüleri bulmak amacıyla düzenlendi. Tüm çıktıların elde edilmesinin ardından Bursa’daki Çoğaltıcı Etkinlik gerçekleştirildi.
Tüm proje ortakları, Çoğaltıcı Etkinliklere göçmen öğrencilerin entegrasyonuyla ilgilenen okulları ve kuruluşları davet etmeye özen gösterdi.

Hedef gruplara email (kamu internet sitelerinde yayınlanan okullar listesine göre hazırlanmış), çevrimiçi reklam (ortak kurumların internet siteleri, sosyal medya) ve projeye katılmaları için hazırlanan resmi yazılarla ulaşıldı. Böylece çok sayıda öğretmen, ofis çalışanı ve kurum yöneticisine ulaşıldı. Ayrıca, psikolojik-pedagojik danışma merkezlerine ve sivil toplum kuruluşlarına projenin kısa bir sunumunu yapmak üzere basılı davetiyeler verildi.
Beş proje ortağı kurumda beş farklı etkinlik düzenlendi.

      

Etkinlikler esnasında katılımcılara projemizin bağlamını ve bugüne kadar yapılanlarla projenin son hali arasındaki bağlantıyı göstermeye çalıştık. Mentorluk sistemini öğretmenler ve öğrenciler için destekleyici psikolojik ve metodolojik bir araç olarak sunmak, okulları ve STK’ları bu çalışmaya katılmaya teşvik etmek istedik.
Konuklarımız arasında, yerel eğitim kurumları yetkilileri de vardı. Projemizin arka planı ve Avrupa’daki göçmenlere genel bakış açımızla başlayarak etkinliğimizi gerçekleştirdik. Etkili entegrasyon sürecinde kurumların görevlerinin neler olduğunu ve entegrasyon sürecindeki engelleri ortaya koymaya çalıştık.

 

Ayrıca, katılımcılara yeni bir yerde yeni bir hayata başlamaya çalışan göçmen aile üyelerinin ne hissettiğini, endişelerini, inisiyatiflerimize ve desteğimize nasıl tepki verebileceklerini anlatmayı amaçladık. Göçmenlere yardımcı olmak için Çevrimiçi Aracı nasıl kullanacağımızı gösterdik.
Projedeki iki ana çıktının tanıtılmasının ardından, projenin nihai çıktısı olan Öğrenci Entegrasyon Programının bir parçası olarak mentorluk çalışmasını tanıttık. Ardından bir soru-cevap oturumu düzenledik.
Katılımcılar hem proje hakkındaki düşüncelerini belirttiler hem de STEMS gibi başarılı bir proje başvurusu yapabilmek için çeşitli sorular sordular.

  

 

5. Ulusötesi Toplantı, Giessen, Almanya

3-4 Aralık 2018 tarihinde Almanya’nın Giessen şehrinde tüm proje ortaklarının katılımıyla 5. Uluslararası toplantımızı gerçekleştirdik. İki günlük süreçte projenin çevrimiçi aracını geliştirme çalışmaları yapıldı ve Öğrenci Entegrasyon Programı (SIP) nın planı hazırlandı.

Giessen Meeting
Giessen Meeting
Giessen Meeting

Öğretmen Eğitimi 2 – Giessen/ALMANYA

Projemizin son öğretmen eğitimi programı 26-31 Ağustos 2018 tarihlerinde Almanya’nın yoğun göç alan Giessen şehrinde düzenlendi. Ağırlıklı olarak göçmen öğrencilerin eğitim aldığı meslek okulu WSO’da gerçekleştirilen programda göçmen öğrencilere yönelik gönüllülük faaliyetleri üzerine çalışıldı. Giessen’de gerçekleştirilen gönüllü mentorluk örnekleri incelendi. Bunun yanında çevrimiçi araç geliştirme çalışmaları yapıldı ve proje yaygınlaştırma etkinlikleri üzerine konuşuldu.

4. Ulusötesi Toplantı, Napoli, İtalya

23-24 Nisan 2018 tarihinde proje rehberinde yer alacak iyi uygulama örnekleri üzerinde tartışmak ve 3. fikri çıktının planlamasını yapmak için İtalya’nın Napoli şehrinde bir araya geldik. Ayrıca projenin yaygınlaştırma faaliyetleri konusunda beyin fırtınası yapıldı.

 

3. Ulusötesi Toplantı, Murcia, İspanya

6 proje ortağı kurumun bir araya geldiği 3. Uluslararası toplantı  22-23 Ocak 2018 ‘de İspanya’nın Murcia kentinde yapıldı. IES Ruiz de Alda’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda çevrimiçi araç ve proje rehberinin (fikri çıktı-2) içeriğine yönelik çalışmalar yapıldı.

2. Ulusötesi Toplantı, Szczecin, Polonya

Projenin ikinci toplantısı 24-25 Temmuz 2017 tarihlerinde Polonya’nın Szczecin şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya GRIAL, Salamanca Üniversitesi, Staatliches Schulamt für den Landkreis Gießen ve Vogelsbergkreis Okulu, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, IES Ruiz de Alda, Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Torre Dei Giovani’den proje ortakları katıldı.

Başlangıç toplantısında alınan karar üzerine her okulun bünyesinde gerçekleştirdiği analizler bir araya getirildi ve ihtiyaç/durum analizi hazırlandı.

Proje Açılış Toplantısı, Bursa, Türkiye

STEMS Projesi’nin başlangıç toplantısı 27- 28 Nisan 2017 tarihlerinde Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirildi. GRIAL, Salamanca Üniversitesi, Staatliches Schulamt für den Landkreis Gießen ve Vogelsbergkreis Okulu, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, IES Ruiz de Alda ve Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden proje ortakları ilk kez bir araya geldi.

Her ekip okullarınhakkında ayrıntılı bilgi veren sunumlar yaptıktan sonra, Fikri Çıktı-1 (İhtiyaç Analizi) için yol haritası çizildi.

2. Uluslararası toplantının 24-25 Temmuz tarihlerinde  Polonya’nın Szczecin kentinde yapılması kararlaştırıldı.