Almanya’da Öğretmen Eğitimi Etkinliği

Projemizin son öğretmen eğitimi programı 26-31 Ağustos 2018 tarihlerinde Almanya’nın yoğun göç alan Giessen şehrinde düzenlendi. Ağırlıklı olarak göçmen öğrencilerin eğitim aldığı meslek okulu WSO’da gerçekleştirilen programda göçmen öğrencilere yönelik gönüllülük faaliyetleri üzerine çalışıldı. Giessen’de gerçekleştirilen gönüllü mentorluk örnekleri incelendi. Bunun yanında çevrimiçi araç geliştirme çalışmaları yapıldı ve proje yaygınlaştırma etkinlikleri üzerine konuşuldu.

1. Öğretmen Eğitimi

Stems projesinde rol alan öğretmenler 20-24 Kasım 2017 tarihinde İspanya’nın tarihi şehri Salamanca’da buluştu. Salamanca Üniversitesi’nde gerçekleşen eğitimde öğretmenlerin kültürlerarası eğitim sürecinde karşılaştığı problemlere çözümler arandı.  Projeye katılan ülkelerde bulunan göçmen öğrencilerin etnik ve kültürel geçmişleri incelendi. Ayrıca eğitim ortamlarında kültürel ve dilsel farklılıkları azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldı.