Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Projenin başlangıcından bu yana, projenin faaliyetleri ve sonuçları çeşitli yollarla açıklanmıştır. Bu amaçla STEMS projesi ile ilgili toplantılar yaptık ve broşürler hazırladık.

Salamanca Üniversitesi, projemizin ilk fikri çıktısı olan Durum ve İhtiyaç Analizi’nde elde edilen bulguları uluslararası bir konferansta sundu ve bu bulgular akademik bir makale olarak yayınlandı (Makalede Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de imzası bulunmaktadır).
Aynı şekilde, Salamanca Üniversitesi projenin fikri çıktısını (Durum ve İhtiyaç Analizi) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yüksek lisans derecesi alan 100 öğretmene sundu.
IES Ruiz de Alda Ortaokulu, göçmen öğrencilere eğitim veren 54 öğretmene proje ve projenin fikri çıktıları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplamda, Çoğaltıcı Etkinlikler sayesinde 248 kişiye projeyi yüz yüze tanıttık. Bunun dışında tüm proje ortakları Çoğaltıcı Etkinlikler gerçekleştirdi. Projemiz, web sitesi ve Facebook aracılığıyla faaliyetleri hakkında kamuoyunu aktif olarak bilgilendirmiştir. Twitter yine bu amaçla kullandığımız kanallardan biri olmuştur.

Akademik makaleyi indirmek için aşağıya tıklayın.

Inclusion of the students in schools with an intercultural profile