İhtiyaç / Durum Analizi (Fikri Çıktı – 1)

Projenin ilk adımı, pilot okullardaki göçmen öğrenci nüfusuna dair çoklu bir bakış açısı edinmektir. Böylece projenin ileri safhalarında sorunlara çözüm bulmak kolaylaşacak ve öğrencilerle öğretmenler için hazırlanan kılavuz ve çevrimiçi aracın ana hatları oluşacaktır.

Bu sebeple,  projede yer alan okulların kültürlerarası profilini belirlemek son derece önemlidir.

Kültürlerarası profili ortaya çıkarmak için İspanya’dan IES Ruiz de Alda, Türkiye’den Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu, İtalya’dan Torre dei Giovani, Almanya’dan Giessen Vogelsbergkreis ve Polonya’nın çeşitli okullarında bir anket uygulandı.

Okul seçiminde göçmen öğrenci nüfusunun yoğunluğu ve okulu yarıda bırakma vakaları dikkate alındı.

Geniş bir perspektif oluşturmak adına sözkonusu okullardaki tüm öğrenciler ankete dahil edildi.

Öncelikle orta öğretim kurumlarında okuyan göçmen ve yerli öğrenciler ele alındı.

Ardından hem göçmen hem yerli öğrenci ebeveynleriyle çalışıldı. Son olarak yabancı öğrencilerle çalışan öğretmenler ankete dahil edildi.

Anket 2017 yılında internet üzerinden uygulandı.

Anket Raporu

Anket Cevapları