Öğrenci Entegrasyon Programı

Fikri Çıktı 3,  İhtiyaç / Durum Analizi Raporu (O1) ışığında kapsayıcı bir uygulamanın oluşturulmasıdır. Bu çıktı göçmen öğrencilere sahip okullar için Avrupa düzeyinde bir standart yaratmayı hedefler. Ne var ki uluslararası, bölgesel olarak uygularken, yerel / bölgesel zorluklara uyarlanabilir.
Çıktı, ortak okullarla sınırlı değildir; aynı zamanda OER (Açık Eğitim Kaynağı) ve göçmen kökenli gençleri içeren tüm okullar için bir ağ görevi görecektir.
Ayrıca öğretmenler / eğitimciler / okullar tarafından  geliştirilebilecek çevrimiçi bir araç olarak paylaşılacaktır.

Mentörlük (Özel Dil Desteğiyle)
Ebeveyn Katılımı

O3 / A: MENTÖRLÜK
STEMS projesinde önemli olan kısım katılımcılar için rol modelleri sunan destekleyici bir ağ oluşturulmasıdır. Bu mentörler, öğrencileri okula ve topluma entegrasyonları süreçlerinde yönlendirir.
Böyle bir destek ağı kurmak ve göçmen öğrencileri bir akıl hocası ile eşleştirmek güçlü ve özelleştirilmiş bir servistir ve kurallar gerektirir.
Mentörlük dünyada bilinen bir araçtır. Çok çeşitli okullar, kuruluşlar ve işletmeler bunu müşterileri için uygulamaktadır. STEMS projesinin mentörlük aracını uygulama amacı benzersizdir: Belirli bir sosyal içerme / göçmen kökenli öğrencilerin entegrasyonu konusuna ve insanlardaki birliğe ve otantikliğe dayalıdır. Eşleşmeler bu nedenle özelleştirilmiş ve etkilidir.
Özel Dil Desteği, ihtiyaçlarına / özelliklerine / seviyelerine göre ve kültürel rakamlara dayanarak mentörlük kapsamında olacaktır.

O3 / A1
Giessen – Vogelsbergkreis aşağıdaki konunun ayrıntılı bir açıklamasını veren bir metodoloji yaratır.
Mentörlerin görevlendirilmesi nasıl yapılır?

O3 / A2
Pilot Okullar: Pilot okullar, gelişmekte olan çıktının Avrupa üzerinden kültürel yönlerini dikkate alması için tüm ortak ülkelerde uygulanmaktadır. Her pilot okulda, eşleşmeler için en az 15 kişilik bir mentörlük ağı oluşturulmaktadır.

O3 / A3
Değerlendirme: Okullar süreci bildirir, öğrenciler / mentörler / velilerden geri bildirim alır.

Tüm ortaokullar, bu standartları kullanarak, bunu faaliyetlerle birlikte uygulamaya koymuştur, sonra sunmakta / değerlendirmekte ve raporlamaktadır.

SIP Program için tıklayınız.