Öğrenci Entegrasyon Programı

Entelektüel çıktı 3,  İhtiyaç / Durum Analizi Raporu (O1) ışığında anahtar kapsayıcı bir uygulamanın oluşturulmasıdır. Bu çıktı göçmen öğrencilere sahip okul için Avrupa düzeyinde bir başvuru için uluslararası düzeydedir. Ne var ki uluslararası, bölgesel olarak uygularken, yerel / bölgesel zorluklara uyarlanabilir.
Çıktı, ortak okullarla sınırlı değildir; aynı zamanda OPR (açık eğitim kaynağı) ve göçmen kökenli gençleri içeren tüm okullar için bir ağ görevi görecektir. ayrıca öğretmenler / eğitimciler / okullar tarafından  geliştirilebilecek çevrimiçi bir araç olarak paylaşılacaktır.

* Mentorluk (Özel Dil desteğiyle)
* Ebeveyn katılımı

O3 / A: MENTORLUK;
STEMS projesinde önemli olan kısım, katılımcı için rol modelleri sunan destekleyici bir ağ oluşturulmasıdır. Bu mentorlar, öğrencileri okula ve topluma entegrasyon sürecinde yönlendirir.
Böyle bir destek ağı kurmak ve göçmen öğrencileri bir akıl hocası ile eşleştirmek güçlü ve özelleştirilmiş bir servistir ve kurallar gerektirir.
Mentorluk dünyada bilinen bir araçtır. Çok çeşitli okullar, kuruluşlar ve işletmeler bunu müşterileri için uygulamaktadır. STEMS projesinin mentorluk aracını uygulama amacı benzersizdir: belirli bir sosyal içerme / göçmen kökenli öğrencilerin entegrasyonu konusuna ve insanlardaki birliğe ve otantikliğe dayalıdır. Eşleşmeler bu nedenle özelleştirilmiş ve etkilidir.
Özel Dil Desteği, ihtiyaçlarına / özelliklerine / seviyelerine göre ve kültürel rakamlara dayanarak mentorluk kapsamında olacaktır.

O3 / A1
FAU, aşağıdaki konuların ayrıntılı bir açıklamasını veren metodoloji yaratır.
* Mentörlerin işe alımı nasıl yapılır?
Üniversite dernekleri (özellikle göçmen üniversite öğrencileriyle
-Bilişler Göçmenlerin sosyal içermesini destekleyen
-Sosyal İşletmeler / Göçmenler Bölgedeki Aile Birlikleri;
– Yabancı Dil Bölümleri

* Doğru eşleşme nasıl yapılır
– STEMS’te mentorluk, göçmen öğrencilere göre uyarlanmıştır. Doğru eşleşmeden önce ” mentor iadesi araçları ” gerekir, Gençler çevresinde bir mentorluk ağı oluşturma yolunda, Okullar derneklere / sosyal girişimlere vb. Yönelik bir iletişim ve işe alım stratejisine ihtiyaç duyar.

* Özel dil desteğini mentorluk yöntemine nasıl dahil edersiniz?
-Bu mentorluğun en belirgin özelliği, metoda gömülü özel dil desteğidir. Nerede Olurlarsa Olsun Göçmen Öğrenciler Yaşadıkları dil desteği alıyorlar ama bu çoğunlukla entegrasyon için yeterli değil. Ayrıca ihtiyaç duydukları şey, yaş / seviye / ihtiyaç / becerilerine göre özelleştirilmiş destek. Mentorlar bu desteği vermeye çalışanlar olacaktır. bu nedenle üniversite ortakları tarafından geliştirilen “yerleştirme ve dil sınavına ihtiyaç” sınavı olacak. öğrencilere ve mentorlara uygulanacak, sonuçlara göre içerik verilecek. Dil desteği verirken resmi olmayan yöntemler benimsenecek.

O3 / A2
* PİLOT OTURUMU; Pilotlar, gelişmekte olan ürünün Avrupa üzerinden kültürel yönlerini dikkate alması için tüm ortak ülkelerde uygulanmaktadır. Her ülkede, eşleşmeler için en az 20 kişilik bir mentorluk ağı oluşturulmaktadır.

O3 / A3
* Değerlendirme ; Okullar süreci bildirir, Öğrenciler / Mentorlar / Velilerden geri bildirim alır.

Ebeveynin Katılımı / SIP’in 2. kısmı;
Programın bu bölümünde, ” Okullarda Ebeveyn Katılımı için Kalite Standartları ” yaratmayı hedefliyoruz. Outout 1 (Rapor), bu yaratıma, en iyi uygulamalara / uygulamalara bir ışık tutacaktır.
Bu standartlar bize uluslararası bir çerçeve oluşturmamızı sağlayacak, daha sonra her pilot okul bunu adapte edecek / uygulayacaktır.
Bu standart aynı zamanda okullar ve ebeveynler arasındaki ortaklıktaki işbirliğine pusula görevi görecektir.

KALİTE STANDARTLARI;

A / Karşılama ve Toplantı Kültürü:

A1: Davetkar ve arkadaşça bir atmosfer
A2: okul topluluğu kapsayıcı ve karşılıklı saygı ile karakterizedir.

B / Farklı ve Saygılı İletişim

B1: Okul, veli ve ebeveyn temsilcileri düzenli olarak bilgi alışverişinde de bulunur.
Özel bir durum ya da buna gerek yok.
B2: Okul ve ebeveynler çok çeşitli iletişim araçları ve formları kullanıyor.

C / Eğitim için İşbirliği

C1: Ebeveynler okul yaşamına ve öğretime farklı şekillerde katkıda bulunabilirler
C2: Ebeveynler çocuklarına öğrenme sürecinde eşlik ediyorlar ve ilgilerini ifade ediyorlar
okulda çocuklarının deneyimlerini.

D / Ebeveynlerin Katılımı:

D1: Ebeveynlere katılım hakları ve katılım olasılıkları hakkında yeterince bilgi verilir.
D2: Tüm sosyal kökenlerden ve gruplardan gelen ebeveynler karar alma ve okul gelişim süreçlerine yeterince katılıyorlar ve demografik ağırlıklarına göre okulun ebeveyn kurullarında saygı görüyorlar.

* Tüm Ortaokullar, bu standartları kullanarak, bunu faaliyetlerle birlikte uygulamaya koymuştur, sonra sunmakta / değerlendirmekte ve raporlamaktadır. Bu, ebeveyn katılım standartlarının hem test edilmesi hem de test edilmesidir.

SIP Program için tıklayınız.