Proje Rehberi (Fikri Çıktı-2)

Avrupa Birliği ülkelerine yönelen göç dalgası, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşından bu yana yaşadığı en büyük ve en karmaşık olgu olup tüm dünya için bir dönüm noktası haline gelmiştir.

Avrupa birliği yetkilileri göçmen ve mültecilerin acil ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını karşılama ve inisiyatif alma noktasında büyük siyasi ve pratik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

AB yetkilileri, statülerine bakmaksızın tüm göçmenlerin korunmalarını sağlamak ve göçmenlere uluslararası yasalar ve sığınma hakkı çerçevesinde muamele etmek zorundadır.

Avrupa Birliği, göçü avantaja çevirip göçün insani ve ekonomik kayıplarını en aza indirmek için tutarlı, uzun vadeli ve kapsamlı bir strateji ortaya koymalıdır.

STEMS projesinde görev alan tüm eğitimciler eğitimin göçmenlerle ilgili sorunları çözmede anahtar rol oynadığını konusunda hemfikirdirler.

STEMS, dünyadaki küreselleşen eğitim, çok kültürlülük ve artan göç oranlarına bağlı olarak gelişen sürekli değişkenliğe ayak uydurma ihtiyacından doğmuştur.

STEMS projesinin nihayete ermesiyle birlikte dört temel fikri çıktı elde edilmiş olacaktır. Bu çıktıların ışığında şunlar hedeflenmektedir:

 • Daha kapsayıcı bir eğitim modeli düzenleyip, göçmen ve yerli öğrenciler arasındaki akademik başarı uçurumunun azalmasını sağlamak,
 • Aile ve eğitimci desteğini içine alan yenilikçi bir entegrasyon süreci gerçekleştirmek,
 • Göçmen öğrencilerin entegrasyonunda aile ve toplum katılımı methodunu öne çıkarmak,
 • Yerel ve uluslararası platformda “Eğitimde Ebeveyn Katılımına İlişkin Kalite Standartları”nı belirlemek,
 • Öğretmenlerin çok dillilik/çok kültürlülük, çeşitlilik yönetimi ve kültürlerarası pedagoji alanlarındaki becerilerini geliştirmek,
 • Öğretmenlerin interaktif olarak faydalanabileceği, paylaşım yapabileceği bir online araç oluşturmak,
 • Okula yeni gelen yabancı öğrencilerin öğrenme yeteneklerini geliştirmek ve okula adaptasyonlarını desteklemek için öğretim teknikleri geliştirmek,
 • Öğrencilerin çoklu kültür fikrine alışmalarını sağlamak için, önyargı ve genellemeleri azaltacak bir okul ortamı oluşturmak (hazırlamak)
  Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve Türkiye’den katılan gayretli eğitimcilerden oluşan STEMS ekibi olarak projenin ve proje çıktılarının bu projeden yararlanmak isteyen herkese faydalı olacağını umuyoruz.
  Emeklerimizin ve çalışmalarımızın birilerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi bizleri onurlandıracaktır.

Proje rehberi için tıklayınız.

Çevrimiçi araca ulaşmak için tıklayınız.