Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin koordinatörü olan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Bursa ilindeki tüm eğitim durumlarından sorumlu bir kamu kurumudur. 1595 eğitim kurumu ,493.000 öğrenci ve 26.318 öğretmen bu kapsamda yer almaktadır.

Okullara özel bir öncelik verilmesine rağmen, eğitim faaliyetinin içinde yer alan öğretmenler , yetişkinler ve eğitmenler için projeler gerçekleştirirken , eğitim politikası oluşturmada da aktif bir rol oynar. Bunlara ek olarak seminerler, konferanslar ve hizmet içi eğitim kursları düzenler. Eğitim program materyalleri oluşturma, yönetim, öz değerlendirme, bilgi teknolojileri ve toplam kalite yönetimi, liderlik ve demokrasi eğitim alanlarında tecrübeli ve yetkindir. Yerel projeleri ve A.B projelerini yürütmek ve yönetmek için AR-GE birimi bölümlere ayrılmıştır. Projeler ekibi uluslararası projeleri ve ulusal projeleri yürütmekle görevlidir. Stratejik planlama ekibi ilin genel çerçeve planını yapmakla sorumludur.

http://bursa.meb.gov.tr