Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Ortaokulu

Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu, 2012 yılında Bursa şehir merkezinde kurulmuştur. Okulun 1070 ortaokul ve 760 lise öğrencisi vardır. Okulun toplam personeli, aralarında 1 müdür ve 5 müdür yardımcısı da bulunan toplam 98 öğretmenden oluşmaktadır. Suriyeli göçmen öğrenci sayıları proje başlangıç tarihi itibariyle 97’dir.

Amaçları öğrencileri din, bilim, sanat ve kültür alanlarında eğitmek ve ayrıca kültürel miraslarını anlayabilen, hayatı analiz edebilecek, problem çözme becerilerini geliştirebilecek, olgunluk geliştirebilecek etik bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.

Son yıllarda Suriyeli mültecilerin sayısı artmıştır. Çoğu mülteci öğrenci farklı eğitim sistemlerine uyum sorunları yaşıyor. Uyum ve okuldaki başarılarını etkileyen en büyük sebep dil ​​engelleridir. Bu okul, bu konuyu ele almak için girişimlerde bulunmayı amaçlamaktadır. STEMS Projesini mülteci öğrencilere yardım etme yönünde bir adım olarak görüyorlar.

Buraya tıklayarak websitelerine erişebilirsiniz.