Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum

2000 yılında kurulmuş olan SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM daimi bir şekilde kuzey Polonya’nın en iyi özel üniversiteleri arasında gösterilmektedir. En karakteristik özellikleri büyük insan kaynağı ve gelişim potansiyelidir. Okul yönetimi öğrencilere sağlam bir eğitim veren bir enstitü inşa etmeyi başarmışlar ve böylece öğrenciler güzel bir mesleki başlangıç yapabilmektedirler. Genç yetişkinlere birçok alanı kapsayan bilgiler verilmesi arzu edilmekte böylece onların zorlu hem Polonya’da hem uluslararası iş hayatında daha iyi bir şansa sahip olmalarını sağlayan disiplinler arası eğitim almaları gerçekleşmektedir. Mevcut alanlar şu şekilde sıralanabilir: Eğitim bilimi, yabancı dil çalışmaları, ulusal güvenlik. Araştırmaların önemli bir parçası enstitünün çıktılarını yaymak ve konferans ve seminerlerle deneyim paylaşımı yapmaktır.

Enstitünün misyonu sunulmuş programların pazarlanabilirliği ve çekiciliğinin yanı sıra eğitimde mükemmelliktir. Eğitim içerikleri sürekli olarak pazarın ihtiyaçlarına uygun hale gelecek şekilde ayarlanmaktadır. Enstitü öğrencilerin fikri potansiyelinin gelişimini garanti eder ve onların kişiler arası, liderlik, ekip çalışması ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Enstitü disiplinler, yaratıcı düşünce verimlilik ve girişimcilik konularında gelişim sağlar. Collegium Balticum, yerel toplum için ilave tematik kurslar ve atölye çalışmaları bakımından yerel eğitim pazarında önemli bir rol oynar. Collegium Balticum geçmişte ve halen bir çok uluslararası projede yer alması sayesinde, uluslararası bağlamda bir çok kurs, workshop ve seminerler organize edilmiş ve mevcut projelerin faaliyetleri halen sürdürülmektedir.