Öğretmen Eğitimi 1 – Salamanca/İSPANYA

STEMS_The Team

STEMS Projesinin temel amaçlarından biri, öğretmenlere destek vererek öğretmen mesleğini geliştirmektir.STEMS, mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler gibi çeşitlendirilmiş öğrenci gruplarını ve ayrıca hem göçmen kökenli hem de göçmen öğrencilerin öğretmenlerini desteklemektedir.

Salamanca Üniversitesi Durum / İhtiyaç Analizi’ni yaptıktan sonra, raporu dikkate alarak öğretmen eğitimi hazırladılar. Ortak okullardan öğretmenler ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibi (aynı zamanda öğretmenler)
bu eğitimi aldı.

Bu eğitime katılarak katılımcılar;
* Göçmen öğrencileri sınıfa tamamen katılmaya motive eden, sınıfla bütünlüğünü artıran, erken okul terkini azaltan etkinlikleri tecrübe ettiler
* Kendine güvenli ve hazırlıklı hissederek çok kültürlü sınıfları gözlemlemek ve onlarla yakınlaşmak için yeni  araçlar edindiler
kültürlerarasılıkla karşılaştıklarında,
* Farklı ülkelerden diğer öğretmenlerle birlikte fikir,metodoloji, araç ve uygulamaları paylaşmak için uygulamalı atölye çalışmalarına katıldılar

* okula entegrasyonu teşvik etmek ve yabancı veya okulu bırakmış öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek için öğretim yöntemleri geliştirdiler.

Bu eğitim Çıktı 2’nin temelini oluşturacaktır –

Öğretmen Rehberi /Çevrimiçi Araç